Besøk Logistikkforeningen.no´s interessegruppe på LinkedIn: Denne gruppen begynner nå å se ut som en veritabel «who´s who» i det norske logistikkmarkedet – med nå snart 2500 aktive deltagere! Nye medlemmer strømmer til hver eneste dag, og en hyggelig andel av dem melder seg faktisk etterhvert inn i «the real thing»: http://www.logistikkforeningen.no – Flott!

Join link her: http://www.linkedin.com/groups/Logistikkforeningenno-146399/about