ProsessVerdiskapning

Bloggens adresse er http://www.betterways.no/  – Nedenfor finner du en smakebit:

Må endringer som fører til forbedringer og fornyelse starte på toppen av “pyramiden”?

Posted on July 23, 2013, av Jan Jensrud

Ja! Samtidig er det urealistisk at “de store pyramidenes ledere” alltid kan starte endringer som fører til forbedringer og fornyelse (Jens Stoltenberg som statsminister i Norge eller Bill Gates som toppsjef i Microsoft). Det disse to personene (og andre toppledere) kan bidra med er å oppmuntre, vise vei og støtte gode bidrag til en bedre fremtid for respektive organisasjoner/ systemer. Det kaller jeg lederskap.

Jeg gjentar Demings tankegang: Hva er et system? Et system/ en organisasjon består av deler/ elementer som må (forsøke å) optimalisere systemets/ organisasjonens formål. Et system/ en organisasjon må ha et formål (min oversettelse).

“Toppen” i en pyramide kan være deg. Du er formell leder eller uformell leder; fagforeningsleder eller en “helt vanlig og uformell leder/ medarbeider). Du kan starte en prosess som fører til forbedringer og fornyelse. Start nå – ikke vent på Jens, Bill eller andre ledere i de store pyramidene. Endre din tenkning; endre din organisasjons prosesser. Du kan, vil og tør. Så snart du tør å ta et initiativ i “din lille pyramide” vil dette spre seg epidemisk til “den store pyramiden”.

Når bør du komme deg ut av “hengemyra”? I dag!

Hvis du virkelig (lidenskapelig) ønsker å få til endringer som fører til forbedringer og fornyelse bør du starte nå! Ikke vent – det fører kun til status quo, i verste fall forverring :) .

Spør din leder/ “overordnede”: Vil du at jeg skal bidra til forbedringer og fornyelse? Hvis nei – finn deg en ny arbeidsgiver. Hvis ja – stå på, og lykke til!

Jan Jensrud/ 23. juli 2013