Hjem

Recap: Internasjonal lastebiltransport – Tips for bedre vareflyt og kostnadskontroll (Innovasjon Norge)

Legg igjen en kommentar

Selv om denne artikkelen er skrevet for noen år siden, synes jeg den fortsatt holder seg svært godt. Anbefalt lesning for mange i logistikkmarkedet!

Kan lastes ned her: http://www.innovasjonnorge.no/no/Eksporthandboken/manedens-tema/Internasjonal-lastebiltransport–tips-for-bedre-vareflyt-og-korstnadskontroll/

Logistikk: «Et forum for vareeiere ved vareeiere» – http://www.vareeier.no/

Legg igjen en kommentar

sea-cargo-foto-hans-christian-haram_600x338px

Invitasjon:

«Alle norske vareeiere som har mye transport og bred logistikk inviteres til å bli medlem av Vareeierforum. I fellesskap jobber medlemmene med å utnytte dagens transporttilbud bedre, med å skape nye tilbud og med å hjelpe myndighetene med å tilrettelegge for bedre godstransport. Du kan delta nasjonalt eller i din region.»

Se medlemsmassen her:

http://www.vareeier.no/News/3714/Mange-medlemmer-i-VareeierForum-

Bli medlem:

http://www.vareeier.no/bli_medlem

Norwegian Logistics hjelper deg å vurdere og forbedre ditt lagerhold – Spar 10-25% i årlige kostnader!

Legg igjen en kommentar

En omfattende undersøkelse viser at norske handelsbedrifter gjennomsnittlig har logistikkostnader tilsvarende ca. 16 % av sin omsetning. Kostnadene knyttet til lagerhold utgjør en stor del av denne kostnadsmassen.

Uansett hvilken utviklingsfase din bedrift befinner seg i vil det kunne være store kostnader å spare ved å gjennomgå og “trimme” sin lagerdrift og øvrige logistikkjede.

Vi i Norwegian Logistics AS har siden etableringen i år 2000 hjulpet våre kunder å spare slike kostnader.

https://norwegianlogistics.no/om-oss/

 

SPAR 10 – 25 PROSENT I ÅRLIGE KOSTNADER

Normalt oppnår våre kunder besparelser på mellom 10 – 25 prosent.

De siste 36 måneder har vi i gjennomsnitt oppnådd nettobesparelser på 18,5 prosent.

 

Kontakt oss for en uforpliktende samtale:

Tor M.Watne, Logistikkrådgiver/Warehousing / 3PL

______________________

Norwegian Logistics AS

 

Tlf:      +47 22 47 31 00

Mob:    +47 90 77 20 66

e-post:  tw@norwegianlogistics.no

image

 

Toppmøte for lønnsom transport

Legg igjen en kommentar

http://transportlogistikk.norskindustri.no/

– Transport & Logistikk 2016 er en viktig konferanse for alle med interesse for samferdsel i Norge, sier statsråd Ketil Solvik-Olsen. Han er klar for å møte medlemsbedrifter og politikere til debatt i oktober. Kommer du?

– Her møtes både politikere og ledere av transport- og logistikkbedriftene til felles meningsutveksling. Som statsråd har jeg hatt anledning til å delta på konferansen i flere år – og vil også delta i år. Jeg setter stor pris på at viktige temaer som for eksempel Nasjonal transportplan (NTP) blir tatt opp på konferansen. Debattene mellom politikere og næringsliv er nyttig før vedtak skal fattes, sier Solvik-Olsen. Stortinget skal debattere NTP denne høsten.

Lønnsom logistikk 

– I løpet av disse to dagene i oktober vil politikere og alle etatsdirektører som representerer vei, sjø og jernbane bli konfrontert direkte med medlemsbedriftenes behov for bedre transport og logistikk, sier prosjektleder Jo Eirik Frøise i Norsk Industri. – Det er viktig å lytte til vareeierne, og la disse komme til ordet. Medlemsbedrifter fra alle bransjer i NHO-fellesskapet er avhengig av å ha transport og logistikk på plass for å kunne drive forretning. Det blir både dueller og debatter, hvor politikerne og myndigheter får høre direkte fra NHOs medlemsbedrifter hvor skoen trykker, sier han.

– Fokuset på transportkjøpere og hvordan de løser sine utfordringer blir presentert gjennom deltakelse fra blant andre TINE, PrincessGruppen, Bohus, Elektroskandia, Optimarin, Hydro Aluminium, Statoil, Coop, National Oilwell Varco og Fresenius Kabi. Dette er bare noen få av våre viktige bedrifter som vil dele sine erfaringer om logistikk og hvordan drive en effektiv transport og logistikk, sier Frøise.

Transportbransjens svar på Über

– Gründeren av transportbransjens Über, Ari Kestin, kommer direkte fra London for å fortelle om suksessbedriften Nimber. Over 30 000 brukere i Norge er registrert i firmaet. Nimber er et nett av privatpersoner eller transporttilbydere som tar med seg din pakke på lasset fra A til B – på en tur de likevel skal gjennomføre. Bare det siste året har Nimber økt antall brukere med 475 prosent i Norge, sier Frøise.

Prosjektleder for Transport & Logistikk 2016, Jo Eirik Frøise, Norsk Industri. Foto: Anne Birgitte Hjelseth

image002

Nedgangstider i olje og gass 

En spennende sesjon er hvordan nedgangen i virksomheten innen olje og gass har påvirket transportbransjen. En undersøkelse som er gjennomført av Norsk Industri tilsier at over 80 av leverandørindustriens bedrifter det siste året har gjort forandringer i sine logistikkavtaler og sine kjøremønster til og fra kundene. Her vil Leif Arne Strømmen, Senior Vice President Globalt for Kuehne+ Nagel med ansvar for olje og gass logistikken, fortelle om hvordan de opplever endringen i markedet.

Samferdselspolitisk vorspiel

Tre tidligere samferdselsministre – Liv Signe Navasete, Torild Skogsholm og Dag Jostein Fjærvoll – kommer også. De gjør opp status på dagens samferdselspolitikk, sammenlignet med tidligere.

Faglig og sosialt påfyll

– Årets konferanse er den 58. i rekken. I år deltar 80 utstillere, 115 foredragsholdere og vi forventer omtrent 900 deltakere, sier Frøise. – Du får dermed en unik mulighet til å oppdatere deg på det som skjer i bransjen. Det vil også være gode muligheter til å knytte kontakter, både på dagtid i løpet av konferansen og under festmiddagen mandag kveld, sier han.

Transport & Logistikk er et samarbeid mellom Norsk Industri, NHO Logistikk og Transport, Logistikkforeningen og Norsk Havneforening, og finner sted på Clarion Hotel & Congress Oslo Airport, 17. og 18. oktober. 

Les mer om Transport & Logistikk 2016 og meld deg på her.

Kontakt: prosjektleder Jo Eirik Frøise, Norsk Industri,
tlf: 926 08 537

Norges ledende konsulentselskap innenfor transport- og logistikkrådgivning:

Legg igjen en kommentar

Besøk https://norwegianlogistics.no/ 

Transport & Logistikk 2016: Oppdatering: Kun noen få utstillingsplasser igjen! 

Legg igjen en kommentar

Banner T og L 2016

Transport og logistikk ( http://transportlogistikk.norskindustri.no/ )  har blitt møtestedet hvor næringen treffes for faglig påfyll og en flott utstilling. I 2015 deltok 900 glade logistikkentusiaster!

I 2015 var det hele 84 % av konferansedeltagerene som var fornøyd med utstillingen (karakter 5 og 6) og hvordan dette var organisert. Dette er en økning på 21 % fra 2014. Tilbakemeldingene fra utstillerne var likelydende.

Book plass på Norges største konferanse innen logistikk og transport i dag –

Priser, standstørrelser og standkart finner dere her:  www.transport.utstilling16.axaco.se

Spørsmål? Kontakt Jo Eirik Frøise på epost/mobil så hjelper han deg med å finne en godt plassert stand! Mobil 92 60 85 37 epost:  jo.froise@norskindustri.no

NORWEGIAN LOGISTICS ETABLERER CARGO CLUB

Legg igjen en kommentar

GIR ØKT TRYGGHET OG BEDRE BETINGELSER

NORWEGIAN LOGISTICS har etablert Norwegian Logistics Cargo Club for å bistå små og mellomstore kjøpere av sjø- og flyfrakt i et vanskelig og uoversiktlig marked. Her er det potensielt store kostnadsbesparelser.

Bedriftene er i dag stilt overfor svingende markeder i en globalisert økonomi preget av utallige transporttilbydere, uklare prismodeller, store variasjoner, lite transparens og mange tilfeldigheter.

image

Det er i dette markedet Norwegian Logistics Cargo Club opererer for å navigere ulike bedrifters samlede volumer i forhold til tryggheten om best mulige vilkår når det gjelder forutsigbarhet, transparens og betingelser. Norwegian Logistics sitter på kompetansen, bedriftene bidrar med volumene. Sammen skapes det en sterkere aktør i markedet med mål om trygghet og besparelser for medlemmene.

Sjøfraktmarkedet spesielt, preges av mange aktører som opererer med et sterkt varierende kostnadsbilde. Ingen vet i prinsippet hva man skal betale før man har betalt alt. For eksempel betaler tilsynelatende like importører helt ulike priser for transport av de samme varene på den samme ruten mellom Asia og Norge. Årsaken er at de forhandler avtaler alene. Ved å bli en del av Norwegian Logistics Cargo Club oppnår man fordelene ved å stå sammen.

Sammen blir vi store – Norwegian Logistics tilbyr den samlede unike kompetansen og markedsinnsikten til å forhandle frem bedre priser og løsninger – basert på den enkelte kundes behov og krav.

Konseptet går ut på å oppnå fordeler av de samlede volumene blant medlemmene av Cargo Club til beste for hver enkelt bedrift. Dermed fremstår man som én større kjøper overfor aktørene i markedet, og dette gir bedre betingelser enn om man opptrer enkeltvis. I tillegg til dette jobber vi kontinuerlig med å finne optimale løsninger for hver enkelte medlem, basert på synergier. Tenk om man for eksempel kunne delt en container fra Kina eller en bil fra Italia med en annen medlemsbedrift?

Bruker bransjekunnskapen – Det er nok ikke så enkelt at man kan være med på å endre det globale prisbildet ved å bli medlem i Cargo Club, her er det store krefter i sving. Snittraten fra Asia til Europa økte for eksempel med hele 99 prosent bare fra begynnelsen av mars til slutten av mai. Her er det lett å tråkke feil! For å unngå dette handler det blant annet om å sammenstille informasjon fra mange kilder, som uavhengige institusjoner, prisverktøy og fraktindekser. Det er dette Norwegian Logistics er eksperter på, og som skal utnyttes til bedriftenes fordel.

Prøve selv? I teorien er dette noe alle kan gjøre selv. Det har vært prøvd flere ganger, blant annet gjennom ulike bransjeforeninger. Eksempler på at suksessen ofte har uteblitt, er at bedriftene er betenkte i forhold til deling av informasjon. Norwegian Logistics Cargo Club opptrer her som en nøytral mellomaktør og kan utnytte deling av informasjon uten at uvedkommende får innsyn. Norwegian Logistics har alle forutsetninger for å kunne løse denne oppgaven bedre fordi vi daglig overvåker og forhandler i dette markedet, derfor er også markedskunnskapen bedre. Denne kunnskapen skal gi kundene trygghet rundt både framføringstider, løsninger og betingelser.

Vi er allerede godt i gang og flere av våre kunder har allerede nytt godt av vår ekspertise og oppnådd betydelige effekter. Kontakt oss gjerne for ytterligere informasjon.

Kontaktdata finnes her: http://www.norwegianlogistics.no/kontakt/

image

Norwegian Logistics er Norges ledende rådgivningsselskap innen transport og logistikk. Som Norges største nøytrale kjøper av logistikktjenester, forhandler og forvalter vi betydelige volum. Dette gir oss en erfaring og kunnskap som ingen andre i markedet kan tilby.”

Older Entries Newer Entries

%d bloggere like this: