Hjem

På utkikk etter lagerhotell?

Legg igjen en kommentar

byggbakSjekk BK Logistikk: http://bklogistikk.no/

Moderne lagerbygg med sentral beliggenhet

BK Logistikk ligger sentralt plassert på Fokserød i Sandefjord, like ved E-18 og Sandefjord Lufthavn Torp. Beliggenheten er også god med tanke på transport og frakt. Det nye bygget er 7000 m² stort og inneholder 4 etasjer. Bygget er moderne og har alle fasiliteter.

 

innkjop

Webbasert kundeportal – du styrer og kontroller lageret ditt selv!

Alle våre kunder får tilgang til vår webbaserte kundeportal. Kundeportalen er tilgjengelig fra alle enheter og gir deg full kontroll over varelager, ordre, innkjøp, varemottak, rapporter og ulike lønnsomhetskalkyler.

Ordreoversikt: Her kan du følge status på ordrene dine samt hver enkelt varelinje vi behandler og pakker for deg.

Innkjøp: Vi genererer automatisk innkjøpsforslag pr leverandør basert på ønsket logikk. Du styrer selvfølgelig selv innkjøpskvantum. Hele innkjøpsdelen av portalen er bygget som en nettbutikk. Etter fullført varebestilling sendes bestillingen direkte til leverandør, det opprettes et varemottak og du følger status på varemottaket til varene er på lager.

Varelager: Du ser til enhver tid hvilke varer du har på lager, hvor mange som forventes i neste mottak og produktets grunndata (dpack, kostpris, leverandør, brand etc.)

Mottak: Under mottak kan du følge alle vareleveranser som forventes til lageret. Det kan være en leverandørbestilling eller en retur fra sluttkunde. 

Rapporter: Rapporteringsfunksjonen inkluderer som standard lagerverdi, ordrehistorikk, produktlønnsomhet, salg pr produkt, kundelønnsomhet og leverandør/brand lønnsomhet. Det er mulig å skreddersy spesial rapporter ved behov.

Ta kontakt med Ingar Jansen, ingar@bk.no for mer informasjon!

NORWEGIAN LOGISTICS ETABLERER CARGO CLUB

Legg igjen en kommentar

GIR ØKT TRYGGHET OG BEDRE BETINGELSER

NORWEGIAN LOGISTICS har etablert Norwegian Logistics Cargo Club for å bistå små og mellomstore kjøpere av sjø- og flyfrakt i et vanskelig og uoversiktlig marked. Her er det potensielt store kostnadsbesparelser.

Bedriftene er i dag stilt overfor svingende markeder i en globalisert økonomi preget av utallige transporttilbydere, uklare prismodeller, store variasjoner, lite transparens og mange tilfeldigheter.

image

Det er i dette markedet Norwegian Logistics Cargo Club opererer for å navigere ulike bedrifters samlede volumer i forhold til tryggheten om best mulige vilkår når det gjelder forutsigbarhet, transparens og betingelser. Norwegian Logistics sitter på kompetansen, bedriftene bidrar med volumene. Sammen skapes det en sterkere aktør i markedet med mål om trygghet og besparelser for medlemmene.

Sjøfraktmarkedet spesielt, preges av mange aktører som opererer med et sterkt varierende kostnadsbilde. Ingen vet i prinsippet hva man skal betale før man har betalt alt. For eksempel betaler tilsynelatende like importører helt ulike priser for transport av de samme varene på den samme ruten mellom Asia og Norge. Årsaken er at de forhandler avtaler alene. Ved å bli en del av Norwegian Logistics Cargo Club oppnår man fordelene ved å stå sammen.

Sammen blir vi store – Norwegian Logistics tilbyr den samlede unike kompetansen og markedsinnsikten til å forhandle frem bedre priser og løsninger – basert på den enkelte kundes behov og krav.

Konseptet går ut på å oppnå fordeler av de samlede volumene blant medlemmene av Cargo Club til beste for hver enkelt bedrift. Dermed fremstår man som én større kjøper overfor aktørene i markedet, og dette gir bedre betingelser enn om man opptrer enkeltvis. I tillegg til dette jobber vi kontinuerlig med å finne optimale løsninger for hver enkelte medlem, basert på synergier. Tenk om man for eksempel kunne delt en container fra Kina eller en bil fra Italia med en annen medlemsbedrift?

Bruker bransjekunnskapen – Det er nok ikke så enkelt at man kan være med på å endre det globale prisbildet ved å bli medlem i Cargo Club, her er det store krefter i sving. Snittraten fra Asia til Europa økte for eksempel med hele 99 prosent bare fra begynnelsen av mars til slutten av mai. Her er det lett å tråkke feil! For å unngå dette handler det blant annet om å sammenstille informasjon fra mange kilder, som uavhengige institusjoner, prisverktøy og fraktindekser. Det er dette Norwegian Logistics er eksperter på, og som skal utnyttes til bedriftenes fordel.

Prøve selv? I teorien er dette noe alle kan gjøre selv. Det har vært prøvd flere ganger, blant annet gjennom ulike bransjeforeninger. Eksempler på at suksessen ofte har uteblitt, er at bedriftene er betenkte i forhold til deling av informasjon. Norwegian Logistics Cargo Club opptrer her som en nøytral mellomaktør og kan utnytte deling av informasjon uten at uvedkommende får innsyn. Norwegian Logistics har alle forutsetninger for å kunne løse denne oppgaven bedre fordi vi daglig overvåker og forhandler i dette markedet, derfor er også markedskunnskapen bedre. Denne kunnskapen skal gi kundene trygghet rundt både framføringstider, løsninger og betingelser.

Vi er allerede godt i gang og flere av våre kunder har allerede nytt godt av vår ekspertise og oppnådd betydelige effekter. Kontakt oss gjerne for ytterligere informasjon.

Kontaktdata finnes her: http://www.norwegianlogistics.no/kontakt/

image

Norwegian Logistics er Norges ledende rådgivningsselskap innen transport og logistikk. Som Norges største nøytrale kjøper av logistikktjenester, forhandler og forvalter vi betydelige volum. Dette gir oss en erfaring og kunnskap som ingen andre i markedet kan tilby.”

Flytte lager til EU?

Legg igjen en kommentar

Da bör du ta kontakt med VGL Utveckling AB snarest!

sve20eu

VGL Utveckling AB kan tilby gode lösninger for bedrifter som önsker å vurdere nye lagermuligheter i närhet til E6 ved svenskegrensen (Svinesund/Strömstad/Tanum).

Kontaktdetaljer:

Magne Andersen

VGL Utveckling AB

Mobil: +46 (0) 700 44 1016

Email: magne@tanumshopping.se 

Logistikkforeningen.no: Festiviteten, Sarpsborg – Fortsatt noen plasser igjen på Lutefiskmiddag & Bransjeaften Torsdag 13. november!

Legg igjen en kommentar

Er du interessert i å høre Mulighetsutvikler Tom Erik Kristiansen fra Eker Design og Innkjøps- og ettermarkedssjef fra Hydrolift Kristoffer Gjølstad fortelle om «Utvikling og innovasjon for produksjon i verdens dyreste land»?  Grip da muligheten og meld deg på Lutefiskaften sammen med venner og kolleger fra transport- og logistikkbransjen – Vi sees!

Les mer på våre foreningssider:

http://www.logistikkforeningen.no/Forsiden/?article_id=971

 

 

Centiro to help UK retailers raise the bar for delivery management and customer experience

1 kommentar

DSC_2887

Oct 03, 2014

Cloud-based delivery management platform launched to UK retail market

London – 3 October 2014 – Centiro, the provider of cloud-based delivery management solutions, has today launched to the UK retail market. Centiro is already successfully working with a number of retailers internationally, and this marks the company’s first incursion into the UK as it aims to help retailers offer an enhanced and more personalised delivery experience to their customers.

The growth of online retail in the UK shows no signs of slowing down, which in turn is putting pressure on retailers’ delivery and reverse logistics capabilities. Today’s customer is dictating how and when they would like to receive goods as well as how they would like to return them”, said Niklas Hedin, CEO of Centiro. “In order to meet this demand many retailers are expanding their carrier networks. However, this is resulting in them losing control of the brand experience, as last mile-interactions are owned by the carriers they use; for example, customers are often re-directed to a carrier’s website for tracking information. Our delivery management platform will enable UK retailers to regain control of their delivery networks and provide their customers with a full-circle brand experience.

Centiro provides retailers with greater control and visibility when it comes to managing their delivery network. The company’s cloud-based platform enables retailers to quickly and easily on-board new carriers and expand into new markets, whilst at the same time giving them consistent visibility and control over performance and cost. This will enable UK retailers to better tailor their delivery services to customer needs and fulfil order promises. Furthermore, by white-labelling Centiro, retailers will be able to provide customers with tracking and delivery status information all under their own branding.

Omni-channel retailing is adding new layers of complexity to retailers’ logistic networks. In the past they were able to optimise their networks based on product volume and a handful, fairly static of set of destinations. Now they must contend with shipping a wider variety of goods to an infinite number of locations with high precision. This is raising the bar when it comes to delivery management excellence, as retailers associated with a poor delivery experience are risking long-term damage to their brand as consumers will shop elsewhere. Considering the growth and maturity of online retail in the UK, this is an ideal time for us to bring our solutions to the market”, added Niklas Hedin.

Utskrift

Inbound Logistics: Looking for improved Inbound Control?

1 kommentar

Many organizations have not applied the same efforts to inbound transportation management as they have to their outbound management, making it a great opportunity for efficiency and cost savings.

If you need a way to control your inbound process and interact with your suppliers, you may find that Centiro ( http://www.centiro.com ) has just the solution you´re looking for:

With our Supplier Portal Value Pack, you provide your suppliers with a tool, enabling them to confirm and ship your orders on your carrier account numbers. This will not only give you early insight into the suppliers’ performance, but also visibility on all incoming shipments and related orders. As in the Centiro TM main modules, Carrier Compliance is an important part of this value pack. Labels, documents, and EDI integration are included to quality assure your inbound process.

The Supplier Portal Value Pack offers status-update opportunities back to your ERP system – i.e.; “Order Confirmed” and “Order Shipped” – this makes it possible to give your organization real-time information about Purchase Order Statuses.

Sounds interesting? Contact me at cato.hoberg@centiro.com for an informal meeting. In the meantime, you can read more on our website www.centiro.com – See you!

Best regards

Cato Hoberg

BUSINESS MANAGER

Centiro Solutions AB

centiro

Transport- og Logistikkskolen 2013/2014:

Legg igjen en kommentar

Eirill_Kjetil_ transportlogistikkskolen.jpg (288w)

Eirill Bø og Kjetil Tvedt.

Link: http://www.industriskolen.no/aktuelt/suksessen-med-transport-og-logistikkskolen-fortsetter-article1224-274.html

Suksessen med Transport- og Logistikkskolen fortsetter! Kurset kombinerer teori og praksis, og gir en innføring i de sentrale elementene innen faget. Tilbudet egner seg både for faglærte og ansatte med annen kompetanse.

Eirill Bø er foreleser. Kurssted er Oslo. Modulene nedenfor kan tas enkeltvis eller samlet. Ved å ta alle modulene kan man få 10 studiepoeng. Mer informasjon og link til påmelding finner du på våre nettsider.

Transportplanlegging 23. og 24. september 2013

Tema: Oversikt over transportmarkedet. Prinsipper for ruteplanlegging, intermodale transporter og utforming av et miljøregnskap.

Kjøp av transporttjenester 25. og 26. november 2013
Tema: Reduserte transportkostnader. Oppbygging av prismodeller og simulering av kostnader og prosesser. I tillegg rollespill i transportforhandlinger.

Innføring i logistikk 24. og 25. januar 2014
Tema: Grunnleggende innføring i logistikk. Sammenhengen mellom kostnads- og servicenivå. Måling- og reduksjon av kostnader med IKT-verktøy. Trender innen logistikk

Supply Chain Management i praksis 21. og 22. april 2014
Tema: Hvordan skape, og hente ut, kostnadsreduksjoner ved samarbeid i kjeden. Prognosemetode for lagerstyring. Bedriftspillet – «Lean Supply Chain Game».

Meld deg på i dag!

Kontakt: Kjetil Tvedt, m: 92 82 05 08, e: kjetil.tvedt@norskindustri.no

Older Entries

%d bloggere like this: