Hjem

Godt oppmøte på dagens Frokostmøte ang nye regler for innførsel og mva (Norwegian Logistics)

1 kommentar

frokostmøte nol 01112016.jpg

Tema: Dette må du vite ved import av varer!

De nye reglene for merverdiavgift gir deg en likviditetsfordel ved kjøp fra utlandet, men du må sørge for å tilpasse regnskapssystemet.

Fra første termin 2017 forsvinner dagens omsetningsoppgave for merverdiavgift. Den blir erstattet av «Skattemelding for merverdiavgift», som allerede har fått sin kortform: Mva-meldingen. Den største endringen gjelder mva ved import: Såkalt innførsels-merverdiavgift skal oppgis og avregnes sammen med innenlandsk merverdiavgift. Konsekvensen er at du ikke lenger vil få faktura fra speditør eller Tolletaten for merverdiavgift på innførsel.

Som kjent gir all import av varer fra utlandet en virksomhet plikt til å beregne og betale innførselsmerverdiavgift, også kalt importmoms. Med dagens regler inngår avgiften i tolldeklarasjonen og betales ved import, og det er gjerne en speditør som håndterer dette for deg på tollstedet.

Fra 2017 oppgis ikke lenger innførselsmerverdiavgiften og avgiftsgrunnlaget i tolldeklarasjonen. Da skal denne avgiften i stedet inngå i mva-meldingen. Det betyr at virksomheten selv må beregne avgiftsgrunnlag og avgift ut fra opplysninger i tolldeklarasjonen.

Da må du kjenne til den korrekte mva-satsen som gjelder for de ulike varene. Toll og særavgifter skal oppgis på tolldeklarasjonen som tidligere. Som en hjelp kommer Tolletaten til å legge ut en rapport i Altinn med nøkkelopplysninger om alle dine tolldeklarasjoner. Denne rapporten kan benyttes til å kontrollere at virksomheten har fått oversendt alle deklarasjoner fra speditørene.

Detaljene hos Skatteetaten kan du lese her.

Endringen i regelverket vil gi en likviditetsfordel for bedrifter som importerer varer.
Årsaken er at

  • innførselsmerverdiavgiften ikke lenger blir belastet virksomhetens tollkreditt
  • et eventuelt fradrag i merverdiavgiften blir ført samtidig som den innberettes

 Omleggingen fører til at du må ta noen praktiske grep:

  • Mva-meldingen får 19 poster, mot tidligere 11. Her er det både nye poster og endret innhold i eksisterende.
  • Den nye strukturen med endrede mva-koder fører til at regnskapssystemene må tilpasses mva-meldingen for å kunne levere korrekte tall.
  • Sammen med speditører og regnskapsfører må du gå gjennom relevante avtaler og rutiner.
  • Sjekk at regnskapsfører har tilstrekkelig informasjon til riktig bokføring av innførsels-mva og for å kunne sende korrekt mva-melding.

Noe blir som før ved import:

Alle varer skal deklareres til Tolletaten, og toll og særavgift betales ved deklarering. For virksomheter som ikke er mva-registrert skal importmomsen oppgis på tolldeklarasjonen og betales ved fortolling.

Har du spørsmål om de nye reglene i forhold til din bransje?

Som en del av kontinuerlig utvikling av fagkunnskap og egen kompetanse jobber Norwegian Logistics i faggrupper. Faggruppen for toll og mva har eksperter som kan svare deg på spørsmål. Ta kontakt med fagansvarlig Nina Landaas. nl@norwegianlogistics.no / 934 08 225

“Norwegian Logistics er Norges ledende rådgivningsselskap innen transport og logistikk. Som Norges største nøytrale kjøper av logistikktjenester, forhandler og forvalter vi betydelige volum. Dette gir oss en erfaring og kunnskap som ingen andre i markedet kan tilby.”

nol-innspurten-15

Se også: https://norwegianlogistics.no/2016/09/23/nye-regler-merverdiavgift-skattemelding-2017/Dette må du vite ved import av varer!

Norges første Tolldag er fulltegnet!

Legg igjen en kommentar

TAD, NHO LT og Logistikkforeningen.no har lenge planlagt «Tolldagen 2013». Ekstra hyggelig er det derfor å se at plassene fort ble revet bort når denne viktige samlingen for norske eksportører, importører og speditører ble lagt ut på nettet – Vi sees?

<div style=»margin-bottom:5px»> <strong> <a href=»https://www.slideshare.net/CatoHoberg/norsk-tolldag-2013&#8243; title=»Norsk tolldag 2013″ target=»_blank»>Norsk tolldag 2013</a> </strong> from <strong><a href=»http://www.slideshare.net/CatoHoberg&raquo; target=»_blank»>Cato Hoberg</a></strong> </div>

http://www.slideshare.net/CatoHoberg/norsk-tolldag-2013

Søndagskø på Svinesund 2012 – Norsk Import

Legg igjen en kommentar

Moderne Transport April 2009

Legg igjen en kommentar

MT - April 2009 - Artikkelside 1MT - April 2009 - Artikkelside 2MT - April 2009 - Artikkelside 3

Logistics: Automated Customs Clearances

Legg igjen en kommentar

1337143217000_Toll_FV_4308025728x1000r

The part of logistics we call customs services is facing a paradigm shift, in many ways very similar to the one the banking industry went through some years ago:
(Banking clients – we – today enter all basic data, before the bank controls and completes the transactions.)

Professional importers and exporters demand more freedom of choice; on one hand they want a closer integration with their selected suppliers, increased automation, increased handling speed and reduced handling cost. On the other hand, however, they are looking for opportunities to be able to focus on selected parts of their supply chain and process more of the data on their own before handing it over to their customs services supplier(s).

This is a challenge for most parts of our business, and the trend calls for a.o seamless integration and user-friendly web services – as the major clients will prefer to work in the same environment as their customs services suppliers – if possible. Status updates and deviation management? Yep, that too….

As you can see, we can look forward to some exciting projects in the near future – both suppliers and customers!

(…other parts of the logistics industry will nod in recognition to the challenge mentioned above – this is by no means unique to the customs services…)

What do you think?

Tollbehandling: «Snu den siste steinen…»

Legg igjen en kommentar

tolltariff

I næringslivet foregår det kontinuerlig forbedringsprosesser, «enhver stein har blitt snudd» som man ynder å uttrykke det. Så skjer også innenfor vår verden, logistikk/transport eller hele forsyningskjeden for den saks skyld. Målet er alltid å redusere kostnader, leveringstid og manuell håndtering – samtidig som man ønsker å heve kvalitet, omsetning og inntjening. Intet nytt med dette.

Imidlertid overser mange en svært viktig, men lite omtalt «stein» som ligger godt inneklemt mellom de andre mer iøynefallende og velkjente «Supply Chain-blokkene»: Toll. Tull. Zoll. Douane. Customs. Denne lille, men ofte tunge steinen ligger til gjengjeld strødd litt overalt…

Årsakene til at denne steinen ofte får lov til å bli liggende «usnudd» er mange, manglende kunnskap eller manglende interesse om temaet er to av de vanligste.

Globalisering, netthandel og dertil hørende prispress er imidlertid noen av de sterkeste «triggerne» for å se en gang til på denne hittil lite innbydende steinen. Eksempelets makt er også stor, så når enkelte markante aktører innenfor en bransje gjør gjennombrudd på grunnlag av forbedrede tollrutiner blir det lagt godt merke til – ikke minst blant konkurrentene.

Et godt eksempel her er ledende netthandelvirksomheter. Disse har ofte egne årsverk internt som kun har som hovedoppgave å avdekke totalkostnader forbundet med et innkjøp eller produksjon av spesifikke artikler i varesortimentet. Evt toll, moms og avgifter er faktorer som kan være helt avgjørende for hvorvidt ett produkt er salgbart eller ikke.

Hva med returvarer? Tollagerhold? AEO-godkjennelse? Tolldiagnoser, sunnhetstilstand, klassifisering, integrasjon, tollmessig oppdatering av artikkelregister, intern kompetanse/kursing, direktefortolling? Hvilke kommende endringer fra myndighetene vil ramme dine viktigste produkter?

F eks outsourcer enkelte sin lagervirksomhet, man reforhandler sine transportavtaler, ser over sine innkjøpsrutiner, endrer sine leveringsbetingelser og oppgraderer sine it-løsninger. Man investerer i ett godt tms-system og sender logistikkavdelingen på kurs. So far, so good…

Men så var det dette med den siste lille steinen da…har du fått snudd den?

%d bloggere like this: