sea-cargo-foto-hans-christian-haram_600x338px

Invitasjon:

«Alle norske vareeiere som har mye transport og bred logistikk inviteres til å bli medlem av Vareeierforum. I fellesskap jobber medlemmene med å utnytte dagens transporttilbud bedre, med å skape nye tilbud og med å hjelpe myndighetene med å tilrettelegge for bedre godstransport. Du kan delta nasjonalt eller i din region.»

Se medlemsmassen her:

http://www.vareeier.no/News/3714/Mange-medlemmer-i-VareeierForum-

Bli medlem:

http://www.vareeier.no/bli_medlem