GIR ØKT TRYGGHET OG BEDRE BETINGELSER

NORWEGIAN LOGISTICS har etablert Norwegian Logistics Cargo Club for å bistå små og mellomstore kjøpere av sjø- og flyfrakt i et vanskelig og uoversiktlig marked. Her er det potensielt store kostnadsbesparelser.

Bedriftene er i dag stilt overfor svingende markeder i en globalisert økonomi preget av utallige transporttilbydere, uklare prismodeller, store variasjoner, lite transparens og mange tilfeldigheter.

image

Det er i dette markedet Norwegian Logistics Cargo Club opererer for å navigere ulike bedrifters samlede volumer i forhold til tryggheten om best mulige vilkår når det gjelder forutsigbarhet, transparens og betingelser. Norwegian Logistics sitter på kompetansen, bedriftene bidrar med volumene. Sammen skapes det en sterkere aktør i markedet med mål om trygghet og besparelser for medlemmene.

Sjøfraktmarkedet spesielt, preges av mange aktører som opererer med et sterkt varierende kostnadsbilde. Ingen vet i prinsippet hva man skal betale før man har betalt alt. For eksempel betaler tilsynelatende like importører helt ulike priser for transport av de samme varene på den samme ruten mellom Asia og Norge. Årsaken er at de forhandler avtaler alene. Ved å bli en del av Norwegian Logistics Cargo Club oppnår man fordelene ved å stå sammen.

Sammen blir vi store – Norwegian Logistics tilbyr den samlede unike kompetansen og markedsinnsikten til å forhandle frem bedre priser og løsninger – basert på den enkelte kundes behov og krav.

Konseptet går ut på å oppnå fordeler av de samlede volumene blant medlemmene av Cargo Club til beste for hver enkelt bedrift. Dermed fremstår man som én større kjøper overfor aktørene i markedet, og dette gir bedre betingelser enn om man opptrer enkeltvis. I tillegg til dette jobber vi kontinuerlig med å finne optimale løsninger for hver enkelte medlem, basert på synergier. Tenk om man for eksempel kunne delt en container fra Kina eller en bil fra Italia med en annen medlemsbedrift?

Bruker bransjekunnskapen – Det er nok ikke så enkelt at man kan være med på å endre det globale prisbildet ved å bli medlem i Cargo Club, her er det store krefter i sving. Snittraten fra Asia til Europa økte for eksempel med hele 99 prosent bare fra begynnelsen av mars til slutten av mai. Her er det lett å tråkke feil! For å unngå dette handler det blant annet om å sammenstille informasjon fra mange kilder, som uavhengige institusjoner, prisverktøy og fraktindekser. Det er dette Norwegian Logistics er eksperter på, og som skal utnyttes til bedriftenes fordel.

Prøve selv? I teorien er dette noe alle kan gjøre selv. Det har vært prøvd flere ganger, blant annet gjennom ulike bransjeforeninger. Eksempler på at suksessen ofte har uteblitt, er at bedriftene er betenkte i forhold til deling av informasjon. Norwegian Logistics Cargo Club opptrer her som en nøytral mellomaktør og kan utnytte deling av informasjon uten at uvedkommende får innsyn. Norwegian Logistics har alle forutsetninger for å kunne løse denne oppgaven bedre fordi vi daglig overvåker og forhandler i dette markedet, derfor er også markedskunnskapen bedre. Denne kunnskapen skal gi kundene trygghet rundt både framføringstider, løsninger og betingelser.

Vi er allerede godt i gang og flere av våre kunder har allerede nytt godt av vår ekspertise og oppnådd betydelige effekter. Kontakt oss gjerne for ytterligere informasjon.

Kontaktdata finnes her: http://www.norwegianlogistics.no/kontakt/

image

Norwegian Logistics er Norges ledende rådgivningsselskap innen transport og logistikk. Som Norges største nøytrale kjøper av logistikktjenester, forhandler og forvalter vi betydelige volum. Dette gir oss en erfaring og kunnskap som ingen andre i markedet kan tilby.”