Banner T og L 2016

http://transportlogistikk.norskindustri.no/aktuelle-saker/far-ros-av-statsraden/

– Dette er kanskje et av de beste programmene gjennom tidene, kunne prosjektleder Jo Eirik Frøise i Norsk Industri fortelle når han slapp programmet. Nå har han også fått ros av samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen.

Allerede i løpet av få timer etter at det endelige programmet var sluppet strømmet deltagerne på og vi ligger svært godt an med påmeldinger i forhold til tidligere år, noe også utstillerne har lagt merke til.

– Det bekrefter at dette også er blitt en markedsplass man ikke kan la være å delta på. Med nærmere 400 ulike bedrifter representert på deltakerlisten er dette en unik møteplass, og det er fremdeles plass for etternølere, sier Frøise.

I år har konferansen også lagt vekt på å fremheve situasjonen for transportkjøperne. Dette gjøres ved å presentere de beste eksemplene for hvordan ulike transportkjøpere har løst ulike utfordringer. TINE, PrincessGruppen, Bohus, Elektroskandia, Optimarin, Hydro Aluminium, Statoil, Coop, National Oilwell Varco og Fresenius Kabi er bare noen av transportkjøperne som i år stiller opp når det braker løs på Clarion Hotel Oslo Airport 17. og 18. oktober.

EN VIKTIG KONFERANSE

Konferansen har også satt spor blant politikere, myndigheter og transportkjøpere. Nå får konferansen også ros fra samferdselsministeren.

– Transport & Logistikk-konferansen på Gardermoen har blitt en viktig konferanse for alle med en interesse for samferdsel i Norge. Her møtes både politikere og lederne av transport og logistikkbedriftene til felles meningsutveksling. Som statsråd har jeg hatt anledning til å delta på konferansen i flere år – og vil også delta i oktober i år. Jeg setter stor pris på at viktige temaer som for eksempel Nasjonal transportplan blir tatt opp på konferansen. Debattene mellom politikere og næringsliv er nyttig før vedtak skal fattes, sier han.

togl_solvikolsen2_ill

KONTAKT

Jo Eirik Frøise

Jo Eirik Frøise

Bransjesjef organisasjon og samfunnskontakt

Telefon: 92608537

E–post: jo.froise@norskindustri.no