Schenker042013

Last ned her: http://www.slideshare.net/CatoHoberg/logistikk-nr42013lowres

Logistikk Nettverk er et fagblad for logistikk- og transportindustrien. ( http://www.logistikknettverk.no/ )

Opplag: 6000 eks fire nummer pr år: mars – juni – september – november. 30 000 lesere pr utgave.

Redaksjonell profil: Bladet inneholder artikler om landtransport, sjø- og flyfrakt samt logistikkøsninger nasjonalt og internasjonalt. Logistikk Nettverk distribueres til kunder, samarbeidspartnere, transportører, sjåfører, myndigheter, opinionen og media.

Redaktør:
Einar Spurkeland
Telefon: 22 72 74 44
Epost: einar.spurkeland@dbschenker.com

Annonsebestilling:
Mia V. Berg
E-post: mia@flisatrykkeri.no
Direkte +47 62 95 50 67/mobil 99 57 58 49

Abonnement:
Laila Olsen, telefon 07500, e-post: laila.olsen@dbschenker.com

Utgiver: Schenker AS