«För sjunde året i rad har Dibs intervjuat flera tusen konsumenter om deras e-handelsvanor och sammanställt resultatet i en spännande rapport.» Source:  (https://ecommerce.org/sv/nyheter-och-artiklar/dibs-slapper-rapporten-svensk-e-handel-2013/?utm_source=newsletter_tuesday&utm_medium=email&utm_content=content&utm_campaign=news34

<div style=»margin-bottom:5px»> <strong> <a href=»https://www.slideshare.net/CatoHoberg/dibs-svensk-ehandel2013&#8243; title=»Dibs svensk e-handel_2013″ target=»_blank»>Dibs svensk e-handel_2013</a> </strong> from <strong><a href=»http://www.slideshare.net/CatoHoberg&raquo; target=»_blank»>Cato Hoberg</a></strong> </div>

«Svensk E-handel 2013 är en årlig analys av e-handelsmarknaden som genomförts sedan 2007. Rapporten bygger på intervjuer med 4000 konsumenter i Sverige, Danmark, Finland och Norge om handeln på nätet och i mobilen.

Årets rapport visar att e-handeln blivit en självklar del av vardagen och att konsumenterna tagit med sig sitt vanliga köpmönster ut på nätet i både datorn, surfplattan och mobilen.

E-handel definieras i rapporten som försäljning av varor och tjänster över internet oavsett om köpet sker via datorn eller mobilt. Exempel på tjänster är resor, biljetter, appar, matkassar, musik och streamingtjänster.

E-handel via mobiler och surfplattor har haft ett mycket starkt genombrott. Bara under det senaste året har 733 000 svenska konsumenter börjat handla mobilt och tillväxten sker främst utanför storstäderna. 

Kraven från konsumenterna visar sig tydligt, hela 40 procent har avbrutit ett köp på grund av att nätbutiken inte var mobilanpassad. Att erbjuda rätt betalsätt är också en viktig faktor för att konsumenten skall fullfölja köpet.»