«Hvorfor er jeg ikke her hvert år?» Dette spørsmålet stilte jeg meg selv ganske kort tid etter ankomst til netthandelskonferansen «Load13», Brings årlige kundesamling: http://www.bring.no/load/forside

Det finnes flere gode svar på dette, sannsynligvis kan ett nå smått legendarisk sitat fra en av www.logistikkforeningen.no ´s markante medlemmer være dekkende nok: «…man kan jo gå tørrskodd fra logistikk-konferanse til logistikk-konferanse i Oslo fra fellesferien til lille julaften…» sitat slutt : )

Uansett (og kanskje nettopp derfor) vil jeg gratulere Bring med en svært god, velbesøkt, profesjonelt utført, hyggelig og nyttig samling på Radisson Blu i dag til både logistikkens – og norsk netthandels beste.

Jeg hørte flere engasjerte ehandelsaktører nevne at de i løpet av 2013 hadde deltatt på alt som arrangeres av «webdager», «ehandelsdager» og lignende – men at Load alltid leverte best!

Jeg lar denne uttalelsen sveve i luften som ett hyggelig og velment spark både til de aktørene som kanskje egentlig burde samle «ehandelsNorge» – og Brings konkurrenter. Kom på banen!

Nok en gang: Kudos til Bring – I´ll be back for “Load14”…

Load13