Fra venstre: Helge Sundby, Cato Hoberg, Agnete Segalstad, Arild Brennholm, Anne Heggdal, Knut Rinden og Roger Thompson.