Sett av tre minutter til å se denne filmen – vil du vite mer etter at du har sett den, kontakt cato.hoberg@centiro.com !

Vil du vite hva vi f eks legger i betydningen av uttrykket «Relaxed Seriousness»? Jeg forteller gjerne!

20130603-214313.jpg

Se en reprise av forrige film publisert på denne siden: