Høgskolen i Molde er Norges eneste vitenskapelige høgskole i logistikk

Landets ledende fagmiljø innen logistikk