tolltariff

I næringslivet foregår det kontinuerlig forbedringsprosesser, «enhver stein har blitt snudd» som man ynder å uttrykke det. Så skjer også innenfor vår verden, logistikk/transport eller hele forsyningskjeden for den saks skyld. Målet er alltid å redusere kostnader, leveringstid og manuell håndtering – samtidig som man ønsker å heve kvalitet, omsetning og inntjening. Intet nytt med dette.

Imidlertid overser mange en svært viktig, men lite omtalt «stein» som ligger godt inneklemt mellom de andre mer iøynefallende og velkjente «Supply Chain-blokkene»: Toll. Tull. Zoll. Douane. Customs. Denne lille, men ofte tunge steinen ligger til gjengjeld strødd litt overalt…

Årsakene til at denne steinen ofte får lov til å bli liggende «usnudd» er mange, manglende kunnskap eller manglende interesse om temaet er to av de vanligste.

Globalisering, netthandel og dertil hørende prispress er imidlertid noen av de sterkeste «triggerne» for å se en gang til på denne hittil lite innbydende steinen. Eksempelets makt er også stor, så når enkelte markante aktører innenfor en bransje gjør gjennombrudd på grunnlag av forbedrede tollrutiner blir det lagt godt merke til – ikke minst blant konkurrentene.

Et godt eksempel her er ledende netthandelvirksomheter. Disse har ofte egne årsverk internt som kun har som hovedoppgave å avdekke totalkostnader forbundet med et innkjøp eller produksjon av spesifikke artikler i varesortimentet. Evt toll, moms og avgifter er faktorer som kan være helt avgjørende for hvorvidt ett produkt er salgbart eller ikke.

Hva med returvarer? Tollagerhold? AEO-godkjennelse? Tolldiagnoser, sunnhetstilstand, klassifisering, integrasjon, tollmessig oppdatering av artikkelregister, intern kompetanse/kursing, direktefortolling? Hvilke kommende endringer fra myndighetene vil ramme dine viktigste produkter?

F eks outsourcer enkelte sin lagervirksomhet, man reforhandler sine transportavtaler, ser over sine innkjøpsrutiner, endrer sine leveringsbetingelser og oppgraderer sine it-løsninger. Man investerer i ett godt tms-system og sender logistikkavdelingen på kurs. So far, so good…

Men så var det dette med den siste lille steinen da…har du fått snudd den?